-GRAFIK ZAJĘĆ 2017/2018


Grafik na nowy rok szkolny:

poniedziałek:


17.30-20.30- Zajęcia dla kandydatów zdających na Architekturę wnętrz oraz Projektowanie w Krajobrazie Kulturowym ASP

17.30-20.30- Rysunek i malarstwo sztalugowe

wtorek,

17.30-20.30-
Rysunek i malarstwo sztalugowe


wtorek :


17.30-20.30- Zajęcia dla kandydatów zdających na Wzornictwo ASP

czwartek :

17.30-20.30-Rysunek sztalugowy/ rysunek architektoniczno-projektowy

piątek:


17.30-20.30- Rysunek i malarstwo sztalugowe


sobota:

10.00-12.00 - Zajęcia dla kandydatów zdających na Grafikę- projektowanie graficzne, przygotowanie do części specjalistycznej


12.15-15.15 - Rysunek i malarstwo sztalugowe