- GRAFIK ZAJĘĆ


wstępny grafik na nowy rok szkolny 2018/19:

poniedziałek:

16.15-17.45- Mały artysta, zajęcia dla dzieci 5-6 lat

18.30-20.30- Zajęcia dla kandydatów zdających na Architekturę wnętrz oraz Projektowanie w Krajobrazie Kulturowym ASP

wtorek:


17.30-20.30-
Rysunek i malarstwo sztalugowe (dla pasjonatów/ kandydatów zdających na Grafikę/Malarstwo/Architekturę)

środa:

17.30-20.30- Rysunek sztalugowy (dla pasjonatów/ kandydatów zdających na Grafikę/Malarstwo) ( od października)

18.00- 20.00 - Kreatywne zajęcia rysunkowe dla dzieci 12-14 lat ( od października)

czwartek:

17.30-20.30- Rysunek i malarstwo sztalugowe  (dla pasjonatów/ kandydatów zdających na Grafikę/Malarstwo/Architekturę)

piątek:

17.30-20.30- Rysunek i malarstwo sztalugowe  (dla pasjonatów/ kandydatów zdających na Grafikę/Malarstwo)
( od października)

sobota:

9.00-11.00 - Zajęcia dla kandydatów zdających na Wzornictwo ASP oraz Architekturę PG-przygotowanie do części specjalistycznej ( od października)

10.00-12.00 - Zajęcia dla kandydatów zdających na Grafikę- projektowanie graficzne, przygotowanie do części specjalistycznej


12.15-15.15 - Rysunek i malarstwo sztalugowe (dla pasjonatów/ kandydatów zdających  na Grafikę/Malarstwo)