mobiBanner

GRAFIK ZAJĘĆ


 wstępny grafik na rok szkolny 2020/21:

poniedziałek:

18.00-20.00- historia sztuki- przygotowanie do matury


wtorek:


16.30-17.30- Mały artysta, zajęcia dla dzieci 5-6 lat

18.00-20.30-
Rysunek i malarstwo sztalugowe ( dla zdających na ASP, architekturę oraz dla pasjonatów) oraz zajęcia specjalistyczne dla kandydatów zdających na arch. wnętrz)

środa:


17.30-20.00- Rysunek i malarstwo sztalugowe ( dla zdających na ASP, architekturę oraz dla pasjonatów) oraz zajęcia specjalistyczne dla kandydatów zdających na arch. wnętrz)

czwartek:

16.00-17.30- Mały artysta, zajęcia dla dzieci 7-10 lat


18.00-20.30- Rysunek i malarstwo sztalugowe  (dla pasjonatów/ kandydatów zdających na Grafikę/Malarstwo/Architekturę) studium postaci

piątek:

17.30-20.00-
Rysunek i malarstwo sztalugowe  (dla pasjonatów/ kandydatów zdających na Grafikę/Malarstwo/Architekturę)
oraz zajęcia specjalistyczne dla kandydatów zdających na arch. wnętrz)

sobota:

10.00-13.00 - Zajęcia dla kandydatów zdających na Grafikę- projektowanie graficzne, przygotowanie do części specjalistycznej oraz Rysunek i malarstwo sztalugowe (dla pasjonatów/ kandydatów zdających na Grafikę/Malarstwo)


16.00-20.00 Linoryt warsztaty